Günün Hadisi


"Oruç, günahlardan koruyan bir kalkandır. Oruç tutmaya başladığınız zaman, oruçlu kimse kötü söz konuşmasın. Biri ona küfreder, yahut döver-söverse ben oruçluyum desin."

(Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)

40 Hadith Video

40 Hadith Pdf

Bir Hadîs - Bir Yorum

Hadislerle İslam

Riyazü'sSalihin