Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

"Çocuklarınıza ikram (ve ihsan) ediniz. Onları güzel terbiye ediniz."

(İbn Mâce, "Edeb", 3)