Günün Hadisi


“Kıyamet günü insan beş şeyden hesaba çekilmedikçe bırakılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp, nerede harcadığından, ilmi ile ne kadar amel edip etmediğinden sorulacaktır.”

(Tirmizî, "Kıyâmet", 1)

40 Hadith Video

40 Hadith Pdf

Bir Hadîs - Bir Yorum

Hadislerle İslam

Riyazü'sSalihin