Günün Hadisi


"(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu."

(Buhârî, "Vesâyâ", 23, "Tıbb", 48; Müslim," Îmân", 144)

40 Hadith Video

40 Hadith Pdf

Bir Hadîs - Bir Yorum

Hadislerle İslam

Riyazü'sSalihin