Günün Hadisi


"Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez) "

(Buhârî, “Edeb”, 83; Müslim, “Zühd”, 63)

40 Hadith Video

40 Hadith Pdf

Bir Hadîs - Bir Yorum

Hadislerle İslam