Günün Hadisi


“Ey âdemoğlu! İhtiyacından fazla olan malını sadaka vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutarsan, senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan dolayı Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya, bakmakla yükümlü olduklarından başla.”

(Tirmizî, "Zekât", 32; Müslim, "Zekât", 97)

40 Hadith Video

40 Hadith Pdf

Bir Hadîs - Bir Yorum

Hadislerle İslam

Riyazü'sSalihin