Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

"...İki kişi arasında adâletle hükmetmen sadakadır…"

(Buhârî, "Sulh", 11, "Cihâd", 72, 128; Müslim, "Zekât", 56)