Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

"Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (müslüman) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir... "

(Buhârî, "Mezâlim", 3; Müslim, “Birr”,58)