Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

"İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,335)