Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

"Amellerin Allah’a en sevimli olanı, az olsa da devamlı olanıdır.”

(Müslim, “Salâtü’l-Müsafirîn”, 218)