Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

“Müminler bir binanın yapı taşları gibidirler; birbirlerine destek olurlar”

(Buharî, “Salât”, 88)