Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

“Bir kimsenin yaptığı iyiliğe karşı teşekkür etmesi ahlâkî bir görevdir. İyilikte bulunanı övmek ve ona dua etmekte bir teşekkürdür. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükretmemiş olur.”

(Ebu Dâvûd, "Edeb", 12)