Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Sözlüğü
Ya'nî Yervîhi Yebluğu Bihi Yehimu Fî Hadîsihî Yekzibu Yenmîhi Yerfa'uhû Yervi'l-Menâkîr Yesrıku'l-Hadîs Ye'ti Bi'l-Acâ'ib Yuda'afu Yuktebu Hadîsuhu Yurvâ Yuhkâ Yukalu Yuzkeru