Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hat Yazıları
...

Ta‘lik Hilye-i Şerife.

Hat: Tahsin Kurt.
Tezhip: Özlem Gören.

...
İnsanların en hayırlısı, insanlara en yararlı olandır.’’ Hadis-i Şerif [Kuzai, Müsnedü’ş-şihab , I, 365]

Hat: Ayşe ONAT.
Tezhip: Zeynep Yüksel.

...
İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.’’ Hadis-i Şerif [Tirmizi, Birr ve Sıla, 35]

Hat: Kenan Yüksel.
Tezhip: Zeynep Yüksel.

...
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun meyvesinden bir insan yahut hayvan yerse muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. ’’ Hadis-i Şerif [Buhari, Edeb, 27]

Hat: Betül Kırkan.
Tezhip: Şeyma Yallıhep.

...
Nerede olursan ol, Allah’a karşı gelmekten sakın! Kötülüğün peşinden iyi birşey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel davran.’’ Hadis-i Şerif [Tirmizi, Birr ve Sıla, 55]

Hat: Emine Şirvan.
Tezhip: Zeynep Atabey

...
İyilik, gönlünü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir; Kötülük ise, insanlar sana fetva verseler bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.’’ Hadis-i Şerif [Darimi, Büyu’, 2]

Hat: Abdullah Aydemir.
Tezhip:Abdullah Aydemir

...
Her iyilik, bir sadakadır.’’ Hadis-i Şerif [Buhari, Edeb, 33]

Hat: Betül Şerife Güneş.
Tezhip:Betül Şerife Güneş

...
Hoş gör ki, hoş görülesin.’’ Hadis-i Şerif [İbn Hanbel, I, 249]

Hat: Canan Arvas.
Tezhip: Ayşe Civelek

...
Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâk bakımından en güzel olanıdır.’’ Hadis-i Şerif [Ebû Dâvût, Sünnet, 15]

Hat: Abdullah Aydemir.
Tezhip: Gülay Cengiz

...
Meclisler(de konuşulan sözler, korunması gereken) emanettir.’’ Hadis-i Şerif [Ebû Dâvût, Edeb, 32]

Hat: Veysel Kucuras.
Tezhip: Feyza Ünaldı

...
Rabbin hoşnutluğu anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise, anne babanın öfkesine bağlıdır.’’ Hadis-i Şerif [Tirmizi, Birr ve Sıla, 3]

Hat: Feyza Kırkan.
Tezhip:Melike Ünaldı

...
Birbirinize karşı kin ve nefret beslemeyin, haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun! Bir Müslüman’ın (din) kardeşine üç günden fazla küsmesi helâl değildir.’’ Hadis-i Şerif [Buhâri, Edeb, 57]

Hat: Berrak Özdoğan.
Tezhip:Esra Ciğerli

...
Müslüman, dilinden ve elinden insanların selâmette olduğu kişidir. Mümin ise insanların canları ve malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kişidir.’’ Hadis-i Şerif [Nesâi, İmân ve Şerâiuh, 8]

Hat: Vahide Karababa.
Tezhip:Vahide Karababa


* Hat yazıları Türkiye Diyanet Vakfı'ndan alınmıştır.