Hadis Hakkında

Hadisler, ihtilâfa düştükleri konularda insanları aydınlatan, böylece onlar için hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in kendisine indirildiği bir peygamberin sözü olarak üstün bir değer ifade eder. Kur’an’ı herkesten iyi anlayan ve âyetlerdeki ilâhî maksadın ne olduğunu en iyi bilen Allah resulünün görüşü olarak da büyük önem taşır.

Sözlük anlamı “yeni” demek olan “hadîs” sözcüğü, “kadîm” (eski) kelimesinin zıddıdır. Dolayısıyla sözün, bir olayın veya hadisenin sözlü olarak anlatılması demek olan hadis, sünnet kelimesinden çok farklıdır. Hadis, sözlü ve şifahî olanı ifade ederken sünnet davranışa özgü olanı ifade eden bir kavramdır. Bununla beraber İslâm geleneğinde Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerine karşılık olmak üzere hadis ile sünnet sözcüklerinin eş anlamlı olarak kullanılması yaygınlık kazanmıştır.

Hz. Peygamber’in hadisleri ve sünneti, sağlığında olduğu gibi daha sonra da tüm Müslümanlar için en temel bilgi ve hikmet kaynağı olmuştur. Nebevî sünnetin temel kaynağı Kur’an olmakla birlikte hadisler sünnetin sonraki kuşaklara aktarılmasında önemli bir nakil aracıdır.

Hadis, Kur’ân-ı Kerîm’de ilâhî bir haber anlamında Kur’an’ın karşılığı olarak kullanıldığı gibi “kıssa” veya “haber” anlamında da kullanılır. Hz. Peygamber de zaman zaman Kur’an’dan söz ederken “ahsenü’l-hadîs” (sözlerin en güzeli), “hayrü’l-hadîs” (sözlerin en hayırlısı), “asdaku’l-hadîs” (sözlerin en doğrusu) tabirlerini kullanmıştır.

Hadis Külliyatı

Önemli Hadis Kitapları

Hadislerle İslam

Hz. Peygamberin hikmet ve rahmet dolu dünyasını keşfetmeye davet eden bir hadis külliyatıdır.

Riyâzü's-Sâlihîn

Halkın eğitimi, irşadı, yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi açısından oldukça önemli olan bu eserlerde özellikle bireysel ve toplumsal hayatın çeşitli alanlarıyla ilgili olan hadisler bir araya getirilmiştir.

Tecrîd-i Sarîh

İmam Buhari’nin el-Câmiu’s-sahih adlı kitabının belli ölçütler dâhilinde kısaltılmış şekli olan et-Tecridü’s-sarih, hem yazıldığı dönem hem de günümüz açısından ileri düzeyde ilmi birikimi temsil etmektedir

Tüm Hadis Kitapları

Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlamış olduğu kitapları pdf ve epub olarak indirebilir ya da seslendirilmiş halini dinleyebilirsiniz.

Videolar

Hadis programları

1 Ayet 1 Hadis 1 Dua

40 Hadis 40 Yorum

Bir Hadis Bir Yorum

Buhari Dersleri

Dersimiz Hadis

Hadisler ve Ailemiz

Hikayelerle 40 Hadis

Sözlük

Hadis Terimler Sözlüğü Konu Başlıkları

Hat Yazıları

Hat ile yazılmış Hadis-i Şerifler.

Hat: Ayşe ONAT

Tezhib: Zeynep Yüksel

Hat: Kenan Yüksel

Tezhib: Zeynep Yüksel

Hat: Betül Kırkan

Tezhib: Şeyma Yallıhep

Hat: Canan Arvas

Tezhib: Ayşe Civelek

Hat: Abdullah Aydemir

Tezhib: Abdullah Aydemir

Hat: Betül Şerife Güneş

Tezhib: Betül Şerife Güneş

Hat: Feyza Kırkan

Tezhib: Melike Ünaldı

Hat: Abdullah Aydemir

Tezhib: Gülay Cengiz

Hat: Veysel Kucuras

Tezhib: Feyza Ünaldı

Hat: Emine Şirvan

Tezhib: Zeynep Atabey

Hat: Berrak Özdoğan

Tezhib: Esra Ciğerli

Hat: Vahide Karababa

Tezhib: Vahide Karababa

Hat: Tahsin Kurt

Tezhip: Özlem Gören

Hat: Hüseyin Kutlu

Tezhip: Nilüfer Kurfeyz - Selim Sağlam

Faydalı Linkler

Faydalı olabilecek diğer bağlantılarımız