Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

2013-2016 yılları arasında Diyanet Aylık Dergi’de yayınlanmış olan yazılardan derlenen bir eserdir. Eserde Sevgili Peygamberimizin dilinden hadisler sade ve anlaşılır şekilde edebi bir dille yorumlanmıştır.

Elif Erdem, Hale Şahin, Rukiye Aydoğdu Demir - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Satın Al

Eserde, hadisçilerle kelamcılar arasında, akaidin çeşitli konularına taalluk eden ve zaman zaman devlet otoritesinden de iştirakiyle tarihte fitne olarak tabir edilen ayaklanmalara sebep olacak kadar şiddetini artıran münakaşalar, tarafların müdafaa etmeye çalıştıkları görüşler, ileri sürdükleri delillerle anlatılmaktadır

Prof. Dr. Talat Koçyiğit - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Satın Al

Kitapta Hz.Peygamber`in Allah Teâlâ`ya nispet ettiği, Manası Allah`a, sözleri Hz.Peygambere ait Kudsi Hadisler Arapça metinler ve çevirileriyle birlikle yer almaktadır.

Hasan Hüsnü Erdem - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Satın Al

Sevgili peygamber efendimizin hadislerini çocukların anlayabileceği basitlikte resimli küçük hikayelerle anlatan bir eserdir.

Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Satın Al

5 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan eserde hikâyeler ve boyama etkinlikleriyle 40 hadis işlenmekte… Peygamber sevgisi vurgulanan kitapta, düşler adasında yer alan kuşlar çocuklara eşlik etmekte…

Zeynep Demirtaş Eren - Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Satın Al