Türkiye Cumhuriyeti

Diyanet İşleri Başkanlığı

Hadis Terimleri Sözlüğü

Merhum Prof. Dr. Mücteba Uğur tarafından hazırlanan ve TDV tarafından basılan eser; hadis ilmiyle ilgili belli başlı terim ve tabirlerin, harf sırasına göre ele alındığı, konuyla ilgili alimlerin görüşlerinin özetlendiği ansiklopedik bir çalışmadır.
 • İbdâl
 • İbdâl-i Âlî
 • İbdâl-i Nazil
 • İbhâm
 • İbn Mâce
 • İbtidâ-yı Sened
 • İ'câm
 • İcâze
 • İcâze Âmme
 • İcâze Âmme Mukayyede
 • İcâze Âmme Mutlaka
 • İcâze Li’l-Ma'dûm
 • İcâze Li’l-Mechûl Bı'l-Mu'ayyen
 • İcaze Li’l-Mıtayyen Bıl-Mechûl
 • İcâze Li'l Mu'ayyen Fi'l-Mu'ayyen
 • İcâze Li'l-Mechûl
 • İcaze Li'l-Mu'ayyen Fî Gayrı Mu'ayyen
 • İcâze Mâ Lem Yesmahu'l-Mucîz
 • İcâze Mâ Lem Yetehammelhu'l-Mucîz
 • İcâze Mechule
 • İcâze Mu'allaka
 • İcâze Mücerrede Ani'l-Munâvele
 • İcâze Mukterine Bi'l-Munâvele
 • İcazet
 • İcâzetu’l-Mucâz
 • İcâzetu'l-Mu'ayyen Li'l-Muayyen Fî'l-Mu'ayyen
 • İdâl
 • İdrâc
 • İfrâd
 • İhâle
 • İhbar
 • İhrâc
 • İhticâc
 • İhtilâfu'l-Hadis
 • İhtilât
 • İhtisâr-ı Hadis
 • İhtisâru'l-Hadîs
 • İhve Ve Ahavât
 • İklâl-i Hadîs
 • İkrâr
 • İksar-ı Hadis
 • İlâhî Hadis
 • İ'lâl
 • İ'lâmu'ş-Şeyh
 • İlelu'l-Hadîs
 • İle's-Sıdkı Ma Huve
 • İleyhi’l-Munteha Fi'l-Vad'
 • İleyhi’l-Munteha Fi't-Tesebbut
 • İleyhi'l-Munteha Fi'l-Kizb
 • İlhak
 • İlhâm
 • İlle Gâmıda
 • İllet
 • İlm
 • İlm-i Ahbâr
 • İlm-i Âsâr
 • İlm-i Hadîs
 • İlm-i Nazarî
 • İlm-i Zarurî
 • İlmu Dirâyeti'l-Hadîs
 • İlmu Mustalahi'l-Hadîs
 • İlmu'l-Hadîs
 • İlmu'l-Hadîs Dirâyeten
 • İlmu'l-Hadîs Rivâyeten
 • İlmu'r-Rivâye
 • İmâm
 • İmlâ
 • İn Sahha'l-Haber
 • İndenâ
 • İnfirad
 • İnkıta'
 • İnteha'l-Lahak
 • İntiâ'u's-Sened
 • İntihâ
 • İntikâ
 • İntikad
 • İntikâd-ı Esânîd
 • İ'râbu'l-Hadîs
 • İrmi Bihî
 • İrsal
 • İrsâl-i Celi
 • İrsâl-i Hafî
 • İrsâl-i Zahir
 • İrvi Hazâ Annî
 • İşkâl
 • İsmâ
 • İsnad
 • İsnad Tedlisi
 • İsnâd-ı Âli
 • İsrailiyyât
 • İstidrak
 • İstifada:
 • İstihraç
 • İstimla
 • İstinbat
 • İstinbâtu'l-Ahkâm
 • İstişhad
 • İtibâr
 • Î'tidâd
 • İtkan
 • İttefekâ Aleyh
 • İttefekâ Aleyhi'ş-Şeyhân
 • İttihâm Bi'l-Kizb
 • İttihâmu'r-Râvî Bil-Kizb
 • İttisal
 • İztırab